SENARAI SEMAK
PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR
PROGRAM MATRIKULASI SISTEM DUA SEMESTER (SDS) SISTEM EMPAT SEMESTER (SES)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SESI 2020/2021

Berikut adalah lampiran senarai semak yang menyenaraikan semua perkara yang perlu diambil tindakan oleh pelajar sebelum mendaftar di Kolej Matrikulasi Johor, Kementerian Pendidikan Malaysia.

  • Senarai Semak Panduan Pandaftaran Pelajar (muat turun)
  • Borang Maklumat Akaun Bank Rakyat (Lampiran 1) (muat turun)
  • Senarai Semak Keperluan Peribadi Pelajar Lelaki (muat turun)
  • Senarai Semak Keperluan Peribadi Pelajar Perempuan (muat turun)

 

* PERHATIAN :

TIDAK DIBENARKAN MEMBAYAR YURAN PENDAFTARAN MELALUI ATAS TALIAN (ONLINE) DAN DEPOSIT TUNAI (CASH DEPOSIT / ATM).

HANYA BAYARAN YURAN PENDAFTARAN MELALUI KAUNTER BSN SAHAJA DIBENARKAN.