Pengumuman Dan Kaedah Semakan Keputusan
Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM) Semseter II & IV, Sesi 2019/2020

 

Calon PSPM, Semester II & IV, Sesi 2019/2020 boleh menyemak keputusan peperiksaan mulai 20 Mei 2020 (Rabu) jam 10.00 pagi melalui kaedah berikut:

a) 

LAMAN SESAWANG

Layari http://matrikulasi.moe.gov.my
UserID: No Matrik + 6 Digit terakhir No Kad Pengenalan
(calon boleh muat turun slip keputusan peperiksaan) 

b)

SMS

MOE<jarak>MAK<jarak>NoKP & SMS ke 15888

c)

TELEFON

  • Kolej masing-masing
  • Bahagian Matrikulasi KPM di talian
    03-8884 4083 atau 03-88844020