PROSPEK KERJAYA

 

Pelajar lepasan program matrikulasi berpeluang untuk :
 
1.  Melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama di IPT di dalam dan di luar negara dalam bidang sains, teknologi
     dan profesional.
2.  Semua lulusan Program Matrikulasi KPM dianugerahkan Sijil Matrikulasi KPM yang diiktiraf ke Perkhidmatan Awam mulai tahun 2017.
3.   Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam seperti yang dinyatakan dalam SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2016.