Unit Sains Komputer berada di bawah Jabatan Matematik. Pensyarah di unit ini mempunyai latar belakang dan pengalaman luas dalam bidang Teknologi Maklumat dan Sains Komputer. Semua pensyarah mempunyai kelulusan dalam pelbagai bidang berkaitan komputer seperti Kejuteraan Perisian, Pengaturcaraan, Multimedia ,Sistem Rangkaian dan sebagainya, sama ada dari dalam ataupun luar negara.