Unit Sains Komputer berada di bawah Jabatan Matematik. Pensyarah di unit ini mempunyai pengalaman luas dalam bidang ICT. Kebanyakan mereka merupakan pendidik dari sekolah dan memilih untuk berkhidmat di kolej matrikulasi sehingga ke hari ini. Setiap pensyarah mempunyai kelulusan dalam pelbagai bidang berkaitan komputer  seperti Kejuteraan Perisian, Pengaturcaraan, Multimedia ,Sistem Rangkaian dan sebagainya