Pengenalan Unit ICT
Unit ICT merupakan sebuah unit yang diwujudkan di Kolej Matrikulasi bagi membantu melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dari segi penyediaan dan khidmat sokongan dalam penggunaan alat bantu mengajar, makmal komputer, Makmal Bahasa, data dan rekod pelajar. Unit ini juga terlibat dalam urusan pentadbiran Kolej Matrikulasi dari segi penyediaan peralatan ICT dan sistem yang berkaitan dengan urusan pentadbiran seperti e-SPKB, HRMIS dan sebagainya.

Ketika ini, UDM mengendalikan aplikasi-aplikasi seperti berikut yang digunakan oleh semua warga kolej KMJ:

 • Matrix Information System (MIS)
 • Portal e-Learning
 • Storage
 • Laman Web Rasmi KMJ
 • E-mel Rasmi KMJ, dsbg.

Selain mengendalikan aplikasi bagi kegunaan warga kolej, Unit ICT juga mengendalikan sistem-sistem/aplikasi berkaitan dengan rangkaian komputer seperti:

 • Intelligent Management Center
 • DNS
 • DHCP
 • Firewall, dsbg.

  Unit Data dan maklumat diketuai oleh seorang Pegawai Teknologi Maklumat (PTM) dan dibantu oleh 5 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (PPTM), seorang Juruteknik Komputer.

  Objektif
  Antara objektif penubuhan unit ini ialah :
 • Membantu kolej dalam merancang pembangunan dan menyediakan kemudahan prasarana ICT secara menyeluruh.
 • Membantu kolej dalam menyelesaikan masalah teknikal peralatan ICT yang dialami sama ada di makmal atau lain-lain stesen kerja pengguna.
 • Membantu pengguna dalam pembangunan dan pengembangan pengendalian peralatan ICT semasa proses pengajaran atau diluar pengajaran.
 • Membantu dalam menyelenggara peralatan ICT, ( termasuk pengagihan, peminjaman dan seumapamnya).
 • Membantu dalam menyelenggara software (termasuk pengagihan, peminjaman dan seumpamanya).