PLC1

  

    plc 1       

   plc 3     

  

plc 2 plc 4

 

plc 8

plc 6

plc 7 

Sebanyak 20 kumpulan telah terpilih daripada 80 penyertaan ke konvensyen ini. Dan lagi sekali sebanyak 10 kumpulan PLC dari Kolej Matrikulasi Johor telah berjaya terpilih ke peringkat ini. Tahniah sekali lagi.