SEMINAR IAB MAC 2023

Tahniah kepada para pensyarah yang berjaya mengikuti Bengkel Memacu Kreativiti dan Inovasi di IAB Genting anjuran JK KiK & Inovasi, KMJ pada 1-3hb Feb 2023 ke arah melahirkan pensyarah KMJ hebat, kreatif berinovasi. 

IAB 1

IAB 2